vznětový motor

Vznětový Motor

Vznětový motor: Budoucnost, nebo přežitek?

Princip fungování Funguje na principu elektromagnetické indukce. Pohybem magnetu uvnitř cívky se v cívce indukuje elektrický proud. Směr proudu se mění v závislosti na směru pohybu magnetu. Dynamo si můžeme představit jako jednoduchý generátor, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. Otáčením dynama, například...