transfer lease

Přenechám Leasing

Přenechám leasing: Jak snadno a výhodně převést leasing na jiného nájemce

Co je přenechání leasingu? Přenechání leasingu je proces, který umožňuje původnímu nájemci převést svá práva a povinnosti spojené s leasingovou smlouvou na nového nájemce. Tím se původní nájemce zbavuje závazků spojených s leasingem, jako je placení splátek a péče o vozidlo. Nový nájemce pak přebírá veškeré...