nelegální úrok

Lichva

Nelegální úrok: Co je lichva a jak se jí vyhnout

Co je lichva a jak je definována v českém právu? Lichva je nelegální forma půjčování peněz, kdy je úrok nastaven na neúměrně vysokou hodnotu. V českém právu je lichva definována jako poskytnutí finanční či hmotné výhody s podmínkou vrácení této výhody a zároveň splacení úroku nad rámec zákonné sazby stanovené...