faktoring

Faktoring

Faktoring: Moderní finanční služba pro podnikatele

Co je faktoring? Faktoring je moderní finanční služba, která umožňuje podnikatelům získat okamžitou likviditu za své neuhrazené faktury. Faktoringový poskytovatel přebírá pohledávky podnikatele a vyplácí mu ihned určitý procentuální podíl z hodnoty faktur. Tím se podnikatel vyhne čekání na platby a získá prostředky,...