Potvrzení o zdanitelných příjmech 2021: Co s ním?

Potvrzení O Zdanitelných Příjmech 2021

Co je to potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021, často nazývané také „Potvrzení o příjmech“ nebo zkráceně jen „Potvrzení“, je dokument, který dokládá vaše příjmy a zaplacené daně za daný rok. Slouží především pro potřeby vyřízení daňového přiznání. Tento důležitý dokument vám vystavuje váš zaměstnavatel nebo jiný plátce příjmů, například pojišťovna v případě nemocenské. Na Potvrzení najdete důležité informace, jako je vaše identifikační číslo, daňový domicil, celkové zdanitelné příjmy, sražené zálohy na daň z příjmů, zaplacené zdravotní a sociální pojištění a další. Pokud jste v roce 2021 měli více zaměstnání, obdržíte Potvrzení od každého z nich. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 byste měli obdržet od svého zaměstnavatele nejpozději do konce února 2022. V případě, že jste jej dosud neobdrželi, neváhejte se obrátit na mzdovou účetní ve vaší firmě.

Kdy a proč ho potřebujete

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021, někdy nazývané také jako Potvrzení o příjmech a výdajích, je dokument, který prokazuje vaše příjmy a zaplacené daně za daný rok. Vydává ho váš zaměstnavatel nebo jiný plátce příjmů, například pojišťovna v případě nemocenské. Tento dokument budete potřebovat v mnoha situacích. Jednou z nich je podání daňového přiznání. Pokud si sami podáváte daňové přiznání, ať už z povinnosti nebo kvůli uplatnění slev a odpočtů, je Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 nezbytnou součástí. Další situací, kdy se vám bude dokument hodit, je žádost o různé typy půjček, hypoték nebo úvěrů. Banky a finanční instituce ho standardně vyžadují jako doklad o vaší finanční situaci a schopnosti splácet. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 se vám bude hodit i v případě, že žádáte o sociální dávky, příspěvky na bydlení nebo jiné formy státní podpory. Nezapomeňte, že Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 si pečlivě uschovejte. Může se vám hodit i v budoucnu, například při vyřizování důchodu.

Jak získat potvrzení o příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021, někdy nazývané také jako „Potvrzení o příjmech a výdajích“ nebo jen „Potvrzení o příjmech“, je dokument, který prokazuje vaše příjmy a zaplacené daně za daný rok. Tento dokument je nezbytný pro řadu úkonů, jako je například žádost o hypotéku, daňové přiznání, sociální dávky nebo potvrzení o příjmech pro úřady. Existuje několik způsobů, jak toto potvrzení získat. Nejjednodušší je požádat o něj svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen vám toto potvrzení vydat nejpozději do konce února následujícího roku. Pokud jste v roce 2021 podnikali jako osoby samostatně výdělečně činné, musíte si potvrzení o zdanitelných příjmech vygenerovat sami. Můžete tak učinit prostřednictvím online finanční správy, a to po podání daňového přiznání. Potvrzení si také můžete vyzvednout osobně na finančním úřadě. K žádosti o potvrzení budete potřebovat občanský průkaz. Vydání potvrzení je zpravidla zdarma, některé instituce však mohou účtovat administrativní poplatek. Potvrzení o zdanitelných příjmech je důležitý dokument, který byste si měli pečlivě uschovat.

Důležité informace na potvrzení

Na potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 najdete spoustu důležitých informací, které budete potřebovat pro daňové přiznání. Než se ale pustíte do vyplňování, pečlivě si zkontrolujte, jestli jsou všechny údaje správně. Mrkněte na jméno, adresu a rodné číslo – jak vaše, tak vašeho zaměstnavatele. Důležitý je i DIČ, pokud ho máte. Všechno sedí? Super! Můžete se vrhnout na příjmy. Hledejte políčka s názvy jako „Hrubá mzda“ nebo „Příjmy z podnikání“. Nezapomeňte zkontrolovat i srážky, ať už se jedná o zdravotní a sociální pojištění, nebo zálohu na daň z příjmu. Všechny tyhle informace budete potřebovat pro bezproblémové vyplnění daňového přiznání. A pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na finanční úřad nebo daňového poradce.

Platnost a archivace potvrzení

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 je důležitý dokument, který slouží jako doklad o vašich příjmech a zaplacených daních. Jeho platnost je časově omezená a je důležité ho archivovat po stanovenou dobu. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 si pečlivě uschovejte, jelikož ho můžete potřebovat pro různé účely, jako je například žádost o hypotéku, sociální dávky nebo daňové přiznání. Zákon ukládá povinnost archivovat potvrzení o zdanitelných příjmech po dobu minimálně 3 let od konce roku, ve kterém uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. V praxi to znamená, že potvrzení za rok 2021 byste si měli uschovat minimálně do konce roku 2025. V některých případech se ale doporučuje archivovat potvrzení i déle. Například pokud žádáte o hypotéku, banka může požadovat potvrzení za posledních 5 let. Pro archivaci potvrzení o zdanitelných příjmech je vhodné zvolit suché a bezpečné místo, kde nedojde k jeho poškození. V dnešní době je také možné archivovat dokumenty elektronicky. V takovém případě je ale důležité zajistit, aby byly dokumenty uloženy v bezpečném formátu a aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.

Změny pro rok 2021

Rok 2021 přinesl několik změn, které se dotkly i potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné si museli zvyknout na upravené formuláře a nové kódy. Jednou z hlavních novinek bylo zavedení stravenkového paušálu. Zaměstnavatelé tak mohli svým zaměstnancům místo stravenek poskytovat finanční příspěvek na stravování. Tato částka se stala osvobozenou od daně z příjmů fyzických osob i od sociálního a zdravotního pojištění. Další změnou bylo zvýšení limitu pro uplatnění slevy na dani na studenta. Studenti si tak mohli v roce 2021 uplatnit slevu ve výši 4020 Kč za celý rok. Pro osoby samostatně výdělečně činné došlo ke změně ve způsobu výpočtu záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zálohy se nově počítaly z 50 % vyměřovacího základu. Všechny tyto změny se projevily i v podobě potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné by si proto měli pečlivě zkontrolovat, zda jejich potvrzení obsahuje všechny potřebné údaje.

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy dostanu Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021? Zaměstnavatel měl povinnost vám ho doručit nejpozději do konce února 2022. Pokud jste ho doteď neobdrželi, kontaktujte mzdovou účetní nebo přímo vašeho zaměstnavatele.

Co když jsem Potvrzení o zdanitelných příjmech ztratil? Nezoufejte, obraťte se na vašeho zaměstnavatele. Ten vám vystaví duplikát.

Musím Potvrzení o zdanitelných příjmech přikládat k daňovému přiznání? Od roku 2020 už se Potvrzení o zdanitelných příjmech k daňovému přiznání nepřikládá. Finanční správa si potřebné údaje načte sama.

K čemu je tedy Potvrzení o zdanitelných příjmech dobré? I když ho s daňovým přiznáním nepodáváte, je dobré si ho zkontrolovat. Předejdete tak případným chybám a nepříjemnostem s finančním úřadem. Navíc ho budete potřebovat například při žádosti o hypotéku.

Na co si dát při kontrole Potvrzení o zdanitelných příjmech pozor? Zkontrolujte si především, zda údaje o vás (jméno, adresa, rodné číslo) a o vašem zaměstnavateli souhlasí. Dále si zkontrolujte výši příjmů, sražených záloh na daň z příjmů a zaplaceného zdravotního a sociálního pojištění.

Co dělat, když na Potvrzení o zdanitelných příjmech najdu chybu? V případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte ihned vašeho zaměstnavatele a požádejte ho o opravu.

Publikováno: 26. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Martin Králíček

Tagy: potvrzení o zdanitelných příjmech 2021 | dokument