Daňové přiznání za rok 2018: Už víte, jak na to?

Přiznání K Dani Z Příjmů Fyzických Osob 2018

Základní slevy a odpočty

Daň z příjmů fyzických osob v České republice umožňuje uplatnit si celou řadu slev a odpočtů, které snižují daňovou povinnost. Mezi základní slevy patří sleva na poplatníka, která činí 30 840 Kč ročně. Tuto slevu uplatní každý poplatník, který má zdanitelné příjmy. Další slevou je sleva na dítě, kterou uplatňuje rodič na vyživované dítě. Výše slevy se liší podle počtu dětí a věku nejmladšího dítěte.

Kromě slev existují také daňové odpočty, které snižují základ daně. Mezi nejčastěji uplatňované patří úroky z hypotéky, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření nebo dary. Pro uplatnění slev a odpočtů je nutné podat daňové přiznání.

Příjmy osvobozené od daně

Víte, že ne všechny příjmy podléhají dani z příjmu? Zákon o daních z příjmů definuje několik kategorií příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Mezi nejčastější patří dědictví, dary od blízkých osob, pojistné plnění, sociální dávky a příspěvky, výživné a výživné pro děti, úroky z hypotečních zástavních listů a státních dluhopisů a další. Je důležité si uvědomit, že osvobození od daně se vztahuje pouze na specifické příjmy a za určitých podmínek. Například dary jsou osvobozeny od daně pouze do určité výše a pouze v případě, že jsou poskytnuty mezi blízkými osobami. Pro bližší informace o osvobozených příjmech a podmínkách osvobození od daně se obraťte na finančního poradce nebo si prostudujte příslušné právní předpisy.

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na dítě snižuje daň z příjmu rodičům, kteří splňují zákonné podmínky. Výše slevy se liší podle věku dítěte a v roce 2023 činí 1704 Kč měsíčně na první dítě, 2040 Kč na druhé a 2520 Kč na třetí a každé další dítě. Nárok na slevu má zpravidla rodič, u kterého má dítě hlášeno trvalé bydliště a který s ním žije ve společné domácnosti.

Sleva se uplatňuje měsíčně formou snížení daňové povinnosti a v případě, že daň z příjmu není dostatečně vysoká, je možné čerpat daňový bonus. Daňový bonus představuje rozdíl mezi slevou na dítě a skutečně odvedenou daní. Pro jeho získání je nutné splnit další podmínky, například dosáhnout minimálního ročního příjmu.

Slevy na manželku/manžela

V České republice neexistuje specifická sleva na dani z příjmu označovaná jako "sleva na manželku/manžela". Manželé si ale můžou vybrat způsob podání daňového přiznání, který jim přinese nejvýhodnější daňovou úsporu.

Jednou z možností je společné zdanění manželů, které umožňuje uplatnit si slevu na dani na oba partnery dohromady. Pro společné zdanění musí být splněny určité podmínky, například musí jít o manžele žijící ve společné domácnosti.

Další možností je, že si každý z manželů podá vlastní daňové přiznání. V tomto případě si každý z nich uplatní slevu na dani sám za sebe. Výhodnější varianta se liší případ od případu a závisí na výši příjmů obou manželů.

Pro zjištění nejvýhodnější varianty je vhodné využít online kalkulačky daně z příjmu nebo se poradit s daňovým poradcem.

Možnosti elektronického podání

Žádost lze podat elektronicky několika způsoby. Portál občana umožňuje odeslat vyplněný formulář online. Je nutné se přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo eObčanky. Další možností je zaslání žádosti e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Dokument ve formátu PDF musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem. Pro urychlení vyřízení je vhodné uvést všechny potřebné údaje a přílohy.

Lhůty pro podání a platbu

Lhůty pro podání a platbu daně se liší v závislosti na typu daně a způsobu podání. Pro daň z příjmů fyzických osob podávaných elektronicky je lhůta pro podání a platbu standardně do 2. května následujícího roku. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta do 1. července. Pro firmy a právnické osoby se lhůty liší dle typu daně a zvoleného účetního období. Důležité je vždy zkontrolovat aktuální informace na webových stránkách Finanční správy nebo se poradit s daňovým poradcem, abyste předešli sankcím za pozdní podání nebo platbu.

Sankce za pozdní podání

Pozdní podání daňového přiznání může mít za následek sankce ze strany Finanční správy. Výše sankce se odvíjí od délky prodlení a výše daňové povinnosti. Za každý den prodlení se obvykle počítá penále, jehož výše je stanovena zákonem. V případě prodlení delšího než 30 dnů může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Kromě toho hrozí také úroky z prodlení z dlužné částky. Je proto důležité podat daňové přiznání včas, a to i v případě, že nemůžete daňovou povinnost v plné výši uhradit. V takovém případě je vhodné kontaktovat Finanční správu a domluvit se na splátkovém kalendáři. Tím se vyhnete zbytečným sankcím a komplikacím.

Kontakty na finanční úřad

Pro komunikaci s vaším finančním úřadem máte několik možností. Osobní návštěvu si můžete domluvit telefonicky nebo online prostřednictvím rezervačního systému. Telefonní čísla a emailové adresy na jednotlivé úředníky a oddělení najdete na webových stránkách Finanční správy. Pro písemný styk využijte datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem nebo klasickou poštovní zásilku. Adresa vašeho finančního úřadu se odvíjí od vašeho bydliště nebo sídla firmy.

Nevíte-li si rady, na webu Finanční správy najdete interaktivního průvodce, který vám pomůže najít správný kontakt pro váš konkrétní dotaz.